Historia

Firma Trend Glass rozpoczęła działalność w 2003 r. od budowy swojej pierwszej hali produkcyjnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Radom jako inwestycja typu greenfield. Przez ponad dziesięć lat stopniowego
i zrównoważonego rozwoju, firma znacznie się rozbudowała. Zainwestowano
w budowę nowych hal produkcyjnych i magazynowych, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także w budowę i wyposażenie własnego działu dekoracyjnego,
w którym zdobione są gotowe wyroby szklane. Wszystko to pozwoliło na zwiększenie wolumenu produkcyjnego, ale także na znaczne poszerzenie oferty oraz urozmaicenie oferowanych produktów.
Firma Trend Glass nie zamierza na tym poprzestać. Już planowane są dalsze inwestycje, między innymi w innowacyjne metody związane z produkcją szkła,
w czym mają pomóc rozwijane działy: R&D (Research and Development) we współpracy z laboratorium technologii szkła.
 
TREND GLASS Sp. z o.o. , ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 RADOM | NIP: 948-23-04-802 | REGON: 672911706 | office@trendglass.pl | +48 48 344 90 40 | +48 48 344 30 52