Środowisko

Od początku istnienia TREND GLASS Sp. z o.o. w Radomiu, Zarząd firmy podejmuje działania mające na celu pogodzenie wysokiej jakości produktów z odpowiednią wielkością produkcji i zadowalającym wynikiem ekonomicznym. Realizacja tego planu wiąże się z szukaniem kompromisów pomiędzy osiąganiem zadowalających wyników produkcyjnych, racjonalną gospodarką paliwową i energetyczną. Zdobyte doświadczenia oraz otwartość na innowacje pozwalają funkcjonować w trudnych warunkach rynku, na którym działa silna konkurencja.

Strategia energetyczna firmy Trend Glass.

 

Na terenie przedsiębiorstwa realizowane są zabiegi mające na celu minimalizowanie wpływów zużycia energii w długoterminowej strategii przedsiębiorstwa. Dzięki ustabilizowaniu procesu produkcyjnego, zaangażowaniu personelu możemy osiągać coraz to niższe koszty związane z gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa.

TREND GLASS Sp. z o.o. , ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 RADOM | NIP: 948-23-04-802 | REGON: 672911706 | office@trendglass.pl | +48 48 344 90 40 | +48 48 344 30 52