Bezpieczeństwo

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymaniu wysokiego standardu warunków pracy i  ochrony zdrowia pracowników TREND GLASS Sp. z o.o.


Tak określony cel realizujemy poprzez: spełnianie wymagań przepisów prawnych i wymagań Klienta, dążenie do stałej poprawy stanu BHP i ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP, systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich ocenę, podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego. Ponadto podejmowane są działania w celu zapobiegania wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym. Mamy na uwadze ich pracownik tworzy wartość przedsiębiorstwa stąd ciągle podnosimy kwalifikacje pracowników oraz uwzględniamy ich rolę i zaangażowanie w działalność na rzecz BHP.


Cele te realizować będziemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe. Za wdrożenie niniejszej polityki, odpowiedzialni są wszyscy pracownicy, którzy zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z  przepisami i  zasadami BHP.

TREND GLASS Sp. z o.o. , ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 RADOM | NIP: 948-23-04-802 | REGON: 672911706 | office@trendglass.pl | +48 48 344 90 40 | +48 48 344 30 52