Projekty

Bardzo miło nam poinformować, że firma Trend Glass Sp. z o. o. jako beneficjent, realizuje dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie projekt: „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności i jakości produkcji wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Naszym podwykonawcą w realizacji projektu jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.
Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim, w którym zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania obejmujące między innymi technologie regeneracji oprzyrządowania oraz systemy monitorowania i kontroli kluczowych parametrów wytopu szkła i produkcji wyrobów szklanych.

Projekty unijne

Zamówienia publiczne

Aktualne

Załączniki do pobrania w formacie docx

– Brak ofert.

Rozstrzygnięte

Załączniki do pobrania w formacie docx

Badania przebiegu reakcji zachodzących podczas ogrzewania zestawów szklarskich i szkieł oraz zmian wybranych właściwości w funkcji temperatury w oparciu o najnowsze metody badawcze...