Star Check out your favourites

EU projects and public procurement

We focus on development and innovation!

Trend Glass carries out a project co-financed by the National Centre for Research and Development in Warsaw: "Development and implementation of an integrated, multi-purpose system for increasing the effectiveness and quality of production in the glass industry with the use of innovative technologies" under the Intelligent Development Operational Programme 2014-2020, priority axis: "Support for conducting R&D works by enterprises, activity: R&D projects of enterprises". Ergonomics and efficiency are our priorities. The project aims to develop an integrated and multi-purpose system for increasing production efficiency and product quality in the glass industry, in which innovative solutions will be applied. These include tool reconditioning technologies and systems for monitoring and controlling key parameters of glass melting and glass product manufacturing. We cooperate with the best in our region on global-scale solutions. Our subcontractor is the Institute for Sustainable Technologies in Radom.

Projekty unijne

Current

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania projektami

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego NFOŚiGW

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Trend Glass Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022

Selected

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zakup urządzenia spychającego wyroby szklane

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Zakup urządzenia do napawania metodą PTA.

"Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – zakup i wdrożenie systemu CRM

Wykonanie instalacji PV – etap 1 do 1 MW - w ramach wniosku Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę Trend Glass Sp. z o.o. o mocy elektrycznej do 2 MW

Projekt i wykonawstwo stacji SN i infrastruktury towarzyszącej dla instalacji PV w ramach wniosku „Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę Trend Glass Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach wniosku Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę Trend Glass Sp. z o.o.

Badania przebiegu reakcji zachodzących podczas ogrzewania zestawów szklarskich i szkieł oraz zmian wybranych właściwości w funkcji temperatury w oparciu o najnowsze metody badawcze...

Cookies