Stypendium Trend Glass 2021

Program Stypendialny Trend Glass powstał z myślą o szczególnie uzdolnionych dzieciach naszych pracowników. Jego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży posiadających udokumentowane osiągnięcia sportowe albo artystyczne
oraz zaangażowanych społecznie.

Plakat stypendium Trend Glass 2021

Program skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, których przynajmniej jedno z rodziców jest pracownikiem spółek grupy Trend Glass.Aby zgłosić swoje dziecko należy przekazać do Działu Kadr wydrukowany wniosek oraz komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Program Stypendialny”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 9 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowy regulamin, wniosek oraz pozostałe dokumenty regulujące udział w Programie Stypendialnym Trend Glass dostępne są w Dziale Kadr oraz do pobrania poniżej.