Star Sprawdź ulubione produkty

Projekty unijne i zamówienia publiczne

STAWIAMY NA ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ!

Trend Glass realizuje dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie projekt: „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności i jakości produkcji wyrobów w przemyśle szklarskim
z zastosowaniem innowacyjnych technologii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa:
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Ergonomia i efektywność to nasze priorytety. Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego i wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji oraz jakości wyrobów w przemyśle szklarskim, w którym zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania. Należą do nich między innymi: technologie regeneracji oprzyrządowania oraz systemy monitorowania i kontroli kluczowych parametrów wytopu szkła
i produkcji wyrobów szklanych.


Nad rozwiązaniami na globalną skalę - współpracujemy z najlepszymi, lokalnie. Naszym podwykonawcą jest Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Projekty unijne

Aktualne

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Trend Glass Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022

Rozstrzygnięte

Badania przebiegu reakcji zachodzących podczas ogrzewania zestawów szklarskich i szkieł oraz zmian wybranych właściwości w funkcji temperatury w oparciu o najnowsze metody badawcze...

Cookies