Star Sprawdź ulubione produkty

Projekty unijne i zamówienia publiczne

STAWIAMY NA ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ!

Trend Glass realizuje dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie projekt: „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności i jakości produkcji wyrobów w przemyśle szklarskim
z zastosowaniem innowacyjnych technologii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa:
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Ergonomia i efektywność to nasze priorytety. Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego i wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji oraz jakości wyrobów w przemyśle szklarskim, w którym zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania. Należą do nich między innymi: technologie regeneracji oprzyrządowania oraz systemy monitorowania i kontroli kluczowych parametrów wytopu szkła
i produkcji wyrobów szklanych.


Nad rozwiązaniami na globalną skalę - współpracujemy z najlepszymi, lokalnie. Naszym podwykonawcą jest Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Projekty unijne

Aktualne

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania projektami

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego NFOŚiGW

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Trend Glass Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022

Rozstrzygnięte

„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zakup urządzenia spychającego wyroby szklane

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Zakup urządzenia do napawania metodą PTA.

"Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – zakup i wdrożenie systemu CRM

Wykonanie instalacji PV – etap 1 do 1 MW - w ramach wniosku Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę Trend Glass Sp. z o.o. o mocy elektrycznej do 2 MW

Projekt i wykonawstwo stacji SN i infrastruktury towarzyszącej dla instalacji PV w ramach wniosku „Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę Trend Glass Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach wniosku Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę Trend Glass Sp. z o.o.

Badania przebiegu reakcji zachodzących podczas ogrzewania zestawów szklarskich i szkieł oraz zmian wybranych właściwości w funkcji temperatury w oparciu o najnowsze metody badawcze...

Cookies